Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO
 
Codi: 46025507
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601111J
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda HERMANOS MACHADO, 9
PL: Val.
Telèfon:
961 20 63 15   
E-Correu:
46025507@edu.gva.es
Localitat:
46019 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,494793
-0,360038
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
17
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14