Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
CIUTAT DE MONCADA
 
Codi: 46025431
Règim: PÚBLIC
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer LOPE DE VEGA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 30 92 72   
Fax:
961 30 92 41
E-Correu:
conservatori@moncada.es
Localitat:
46113 - MONCADA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE MONCADA
39,545262
-0,39775
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA