Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ABASTOS
 
Codi: 46025040
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600029E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ALBERIQUE, 18
PL: Val.
Telèfon:
961 20 58 75   
E-Correu:
46025040@edu.gva.es
Localitat:
46008 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,467955
-0,388448
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
45
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
18