Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
ASOCIACIÓN MUSICAL ALSINA
 
Codi: 46024746
Règim: PRIVAT
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer GREGORIO GEA, 21
PL: Val.
Telèfon:
963 84 61 51   
E-Correu:
tesaiz_6@hotmail.com
Localitat:
46009 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
ASOCIACIÓN MUSICAL CENTRO PROFESIONAL ALSINA
39,482531
-0,386235
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA