Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
JOAQUÍN RODRIGO
 
Codi: 46023663
Règim: PÚBLIC
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LLÍRIA, 68
PL: Val.
Telèfon:
962 65 08 69   
Fax:
962 65 08 69
E-Correu:
conservatori@aytosagunto.es
Localitat:
46500 - SAGUNT
Comarca:
EL CAMP DE MORVEDRE
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE SAGUNT
39,674243
-0,276352
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA