Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BENICALAP
 
Codi: 46023547
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601037G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DOCTOR NICASIO BENLLOCH, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 63 05   
E-Correu:
46023547@edu.gva.es
Localitat:
46015 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,49582
-0,399789
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
13
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
20