Guia de Centres Docents

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
CIUTAT DE L'APRENENT
 
Codi: 46023419
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601115A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CIUDAD DEL APRENDIZ, 4
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 35   
E-Correu:
46023419@edu.gva.es
Localitat:
46017 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,440166
-0,390626
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
CICLES FORMATIUS
85