Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
INSTITUTO INTER
 
Codi: 46023055
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DOCTOR GIL Y MORTE, 17
PL: Val.
Telèfon:
963 51 93 65   
Fax:
963 41 14 52
E-Correu:
director@institutointer.com
Localitat:
46007 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
INSTITUTO INTER, SL
39,462016
-0,380906
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
11
325