Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 
Codi: 46022671
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600078B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAGUNTO, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 05   
E-Correu:
46022671@edu.gva.es
Localitat:
46138 - RAFELBUNYOL
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,584995
-0,332154
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
3
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
15