Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
SERPIS
 
Codi: 46022646
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601078A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer JOSÉ MARÍA HARO, 63
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 05   
E-Correu:
46022646@edu.gva.es
Localitat:
46022 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,473115
-0,337535
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
CICLES FORMATIUS
28
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
21