Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
CENTRO ESTUDIOS FINANCIEROS
 
Codi: 46022427
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ALBORAIA, 23
PL: Val.
Telèfon:
963 61 41 99   
Fax:
963 93 33 54
E-Correu:
info@cef.es
Localitat:
46010 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
CEF LEVANTE, SA
39,482353
-0,370601
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
8
230