Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CONSELLERIA
 
Codi: 46022257
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9650039B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MONESTIR DE POBLET, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 00   
E-Correu:
46022257@edu.gva.es
Localitat:
46015 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,485181
-0,393158
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
31
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
13