Guia de Centres Docents

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
AUSIÀS MARCH
 
Codi: 46021711
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601034D
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ÁNGEL DE VILLENA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 30   
E-Correu:
46021711@edu.gva.es
Localitat:
46013 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,448039
-0,368523
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
CICLES FORMATIUS
54