Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
NÚMERO 2
 
Codi: 46021691
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600075H
Foto del Centro
Adreça:
Plaça VIRIATO, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 70 00   
E-Correu:
46021691@edu.gva.es
Localitat:
46001 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,474929
-0,382773
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA