Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
MUNICIPAL
 
Codi: 46020728
Règim: PÚBLIC
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DOCTOR FLEMING, 26
PL: Val.
Telèfon:
961 21 09 88   
Fax:
961 21 09 88
E-Correu:
conservatori@silla.es
Localitat:
46460 - SILLA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE SILLA
39,366015
-0,408039
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA