Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
 
Codi: 46020716
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600346C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MANYANS, 1
PL: Val.
Telèfon:
961 62 91 50   
E-Correu:
46020716@edu.gva.es
Localitat:
46133 - MELIANA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,525594
-0,351906
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
MÚSICA

ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA