Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BARRI DEL CARME
 
Codi: 46020391
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655745I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer BENEFICENCIA, 20
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 95   
E-Correu:
46020391@edu.gva.es
Localitat:
46003 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,479856
-0,381904
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
8