Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT ELEMENTAL DE MÚSICA
CENTRE ESTUDIS MUSICALS MESTRE PALAU
 
Codi: 46020017
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MAYOR, 14
PL: Val.
Telèfon:
961 39 00 64   
Fax:
961 39 00 64
E-Correu:
info@musicalmoncada.es
Localitat:
46113 - MONCADA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL DE MONCADA
39,544914
-0,393609
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA