Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JOSÉ BALLESTER GOZALVO
 
Codi: 46019763
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655776D
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PINTOR ALEMANY, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 62 55   
E-Correu:
46019763@edu.gva.es
Localitat:
46019 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,496557
-0,379586
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
CICLES FORMATIUS
4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
17