Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT ELEMENTAL DE MÚSICA
ALSINA, ASOCIACIÓN
 
Codi: 46019647
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DOCTOR SANCHIS SIVERA, 23
PL: Val.
Telèfon:
963 84 61 51   
Fax:
963 84 61 51
E-Correu:
musica.alsina@gmail.com
Localitat:
46008 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
ASOCIACIÓN MUSICAL CENTRO ALSINA
39,468533
-0,387184
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA