Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES
 
Codi: 46019593
Règim: PRIVAT
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer ADELINA DOMINGO, 24
PL: Val.
Telèfon:
961 79 53 11   
Fax:
961 79 44 06
E-Correu:
cembenifaio@hotmail.com
Localitat:
46450 - BENIFAIÓ
Comarca:
LA RIBERA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
SOCIEDAD ARTÍSTICO-MUSICAL
39,285287
-0,428488
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA