Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BENIMÀMET
 
Codi: 46018916
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655499C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DE CULLERA (APT. 25), S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 62 35   
E-Correu:
46018916@edu.gva.es
Localitat:
46035 - VALÈNCIA - BENIMAMET-BENIFERRI
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,50409
-0,423961
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
7
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
10