Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
 
Codi: 46018904
Règim: PÚBLIC
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MAJOR, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 65 31 30   
Fax:
961 65 31 75
E-Correu:
conservatorio@ribaroja.es
Localitat:
46190 - RIBA-ROJA DE TÚRIA
Comarca:
EL CAMP DE TÚRIA
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
39,541107
-0,570482
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA