Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
PERFECTO GARCÍA CHORNET
 
Codi: 46018886
Règim: PÚBLIC
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda CAJA DE AHORROS, 3
PL: Val.
Telèfon:
962 53 28 18   
E-Correu:
conservatorio@carlet.es
Localitat:
46240 - CARLET
Comarca:
LA RIBERA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE CARLET
39,226992
-0,525059
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA