Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT ELEMENTAL DE MÚSICA
AURORA I
 
Codi: 46018576
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ALMIRANTE CADARSO, 9
PL: Val.
Telèfon:
963 95 91 69   
Fax:
963 95 91 69
E-Correu:
secretaria@escuelademusicaaurora.com
Localitat:
46005 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
AURORA SÁEZ VILA
39,466067
-0,368627
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA