Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
LIRA ALMUSAFENSE
 
Codi: 46018187
Règim: PRIVAT
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer AUSIÀS MARCH, 37
PL: Val.
Telèfon:
673 42 78 71   
E-Correu:
cpm@liraalmussafense.com
Localitat:
46440 - ALMUSSAFES
Comarca:
LA RIBERA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
SOCIEDAD MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
39,293802
-0,414
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA