Guia de Centres Docents

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
MISERICÒRDIA
 
Codi: 46018035
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655533I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CASA DE LA MISERICORDIA, 34
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 20   
E-Correu:
46018035@edu.gva.es
Localitat:
46014 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,464891
-0,410099
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
CICLES FORMATIUS
86