Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
COMENIUS CENTRE EDUCATIU
 
Codi: 46017304
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MÚSICO JARQUE CUALLADÓ, 9
PL: Val.
Telèfon:
963 46 70 57   
Fax:
963 40 05 52
E-Correu:
juancomenius@comenius.es
Localitat:
46009 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
JUAN COMENIUS, COOPERATIVA VALENCIANA
39,488637
-0,383827
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
8
120
BATXILLERAT
4
140
CICLES FORMATIUS
24
624
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
225
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12
360