Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
JOSÉ ITURBI
 
Codi: 46016981
Règim: PÚBLIC
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda BALEARES, 36
PL: Val.
Telèfon:
963 52 54 78   
Fax:
963 37 01 48
E-Correu:
iturbi@valencia.es
Localitat:
46023 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
39,461826
-0,352271
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA