Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
INSTITUTO MUSICAL GINER
 
Codi: 46016968
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer GUILLEM DE CASTRO, 73
PL: Val.
Telèfon:
963 92 07 86   
Fax:
963 91 32 67
E-Correu:
info@elmicalet.cat
Localitat:
46008 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
SOCIETAT CORAL EL MICALET
39,471377
-0,383988
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA