Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
LUIS MILÁN
 
Codi: 46016889
Règim: PÚBLIC
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer SANT AGUSTÍ, 9
PL: Val.
Telèfon:
962 28 05 32   
E-Correu:
conservatori@xativa.es
Localitat:
46800 - XÀTIVA
Comarca:
LA COSTERA
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE XÀTIVA
38,986601
-0,521316
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA