Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
JUAN BAUTISTA CABANILLES
 
Codi: 46016865
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Plaça AUDITORIO MORENO GANS, 4
PL: Val.
Telèfon:
962 48 17 52   
E-Correu:
secretaria@centredemusicaidansa.com
Localitat:
46680 - ALGEMESÍ
Comarca:
LA RIBERA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
SOC. COOP. VAL. C. MUSICAL JOAN BAPTISTA CABANILLES
39,189974
-0,433359
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA