Guia de Centres Docents

CENTRE AUT. D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
BARREIRA ARTE Y DISEÑO
 
Codi: 46016841
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAN JACINTO, 1
PL: Val.
Telèfon:
961 13 03 54   
Fax:
961 13 03 59
E-Correu:
barreira@barreira.edu.es
Localitat:
46008 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
BARREIRA ARTE Y DISEÑO, SL
39,47549
-0,389411
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
2
40

ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY  
ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY