Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
DISTRICTE MARÍTIM
 
Codi: 46015708
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655523J
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda BALEARES, 62
PL: Val.
Telèfon:
961 20 62 00   
E-Correu:
46015708@edu.gva.es
Localitat:
46023 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,459672
-0,344256
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
10
CICLES FORMATIUS
9
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
17