Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EL GRAO
 
Codi: 46015290
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655722H
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ESCALANTE, 9
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 30   
E-Correu:
46015290@edu.gva.es
Localitat:
46011 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,462016
-0,332175
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
16
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
8