Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
FONT DE SANT LLUÍS
 
Codi: 46014224
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655525E
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda HERMANOS MARISTAS, 25
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 65   
E-Correu:
46014224@edu.gva.es
Localitat:
46013 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,454122
-0,364069
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
11
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
13