Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
AULA 3
 
Codi: 46013645
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ARTES GRÁFICAS, 24-26
PL: Val.
Telèfon:
963 69 81 75   
Fax:
963 60 10 15
E-Correu:
info@colegioaula3.es
Localitat:
46010 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
MARÍA QUINTANA, SL
39,476179
-0,361229
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
4
133
CICLES FORMATIUS
4
120