Guia de Centres Docents

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
 
Codi: 46013104
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655564D
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda REGNE DE VALENCIA, 46
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 15   
E-Correu:
46013104@edu.gva.es
Localitat:
46005 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,463646
-0,3681
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
CICLES FORMATIUS
60