Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EL CABANYAL
 
Codi: 46013050
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655721J
Foto del Centro
Adreça:
Camí DEL CABANYAL, 19
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 55   
E-Correu:
46013050@edu.gva.es
Localitat:
46022 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,474912
-0,340952
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
41
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19