Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JUAN DE GARAY
 
Codi: 46012963
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655528I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer JUAN DE GARAY, 25
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 45   
E-Correu:
46012963@edu.gva.es
Localitat:
46017 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,454851
-0,395679
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
8
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
20