Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JORDI DE SANT JORDI
 
Codi: 46012951
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655527A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ALCALDE GISBERT RICO, 24
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 80   
E-Correu:
46012951@edu.gva.es
Localitat:
46013 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,452971
-0,36374
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
2
CICLES FORMATIUS
29
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
9