Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
ESCUELAS PROFESIONALES DE ARTESANOS
 
Codi: 46012938
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda REGNE DE VALENCIA, 40-42
PL: Val.
Telèfon:
963 74 65 92   
Fax:
963 33 35 47
E-Correu:
escudire@escuelasdeartesanos.com
Localitat:
46005 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
ESCUELAS PROFESIONALES DE ARTESANOS, FUNDACIÓN CV
39,463743
-0,369346
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
8
190
CICLES FORMATIUS
16
474
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
49
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
134
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
8
236