Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
ESCUELA PROFESIONAL XAVIER
 
Codi: 46012896
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PINTOR LÓPEZ, 8
PL: Val.
Telèfon:
963 91 82 00   
Fax:
963 91 50 64
E-Correu:
secretaria@epx.fjaverianas.com
Localitat:
46003 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
FUNDACIÓN JAVERIANAS
39,478131
-0,373052
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
18
360