Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
PAX
 
Codi: 46012884
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ESPINOSA, 5
PL: Val.
Telèfon:
963 91 33 94   
Fax:
963 91 98 63
E-Correu:
secretaria@institutopax.com
Localitat:
46008 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL PAX, SL
39,471997
-0,384704
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
27
560