Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SAN ROQUE
 
Codi: 46012070
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer JOSÉ GROLLO, 20
PL: Val.
Telèfon:
963 49 16 58   
Fax:
963 49 18 00
E-Correu:
colegiosanroque@colegiosanroque.com
Localitat:
46025 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
PARROQUIA SAN ROQUE
39,490943
-0,390664
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
15
BATXILLERAT
6
155
CICLES FORMATIUS
4
120
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
147
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
293
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
10
270