Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SAGRADA FAMILIA
 
Codi: 46010930
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer POETA RICARD SANMARTÍ, 3
PL: Val.
Telèfon:
963 39 15 50   
Fax:
963 61 05 00
E-Correu:
direccion.sf@fundacionpjo.es
Localitat:
46020 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA
39,490215
-0,357088
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
15
BATXILLERAT
4
140
CICLES FORMATIUS
23
510
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
148
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
8
240