Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SAN JUAN BOSCO
 
Codi: 46010863
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer GREGORIO GEA, 21
PL: Val.
Telèfon:
963 49 55 39   
Fax:
963 49 51 00
E-Correu:
sanjuanbosco@cdsjbosco.com
Localitat:
46009 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
PARROQUIA DE SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA.
39,482837
-0,385723
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
15
BATXILLERAT
6
175
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
70
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
290
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
10
291