Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
MARÍA INMACULADA
 
Codi: 46010747
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer RICARDO MICO, 26
PL: Val.
Telèfon:
963 40 61 43   
E-Correu:
colegio@mitval.es
Localitat:
46009 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
RR. TEATINAS DE LA INMACULADA
39,483549
-0,387472
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4
120