Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
LA PURÍSIMA-FRANCISCANAS
 
Codi: 46010267
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda TRES CRUCES, 49
PL: Val.
Telèfon:
963 79 23 69   
Fax:
963 79 22 33
E-Correu:
lapurisima@hfi.es
Localitat:
46018 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS DE LA INMACULADA
39,464216
-0,405191
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
2
30
BATXILLERAT
4
128
CICLES FORMATIUS
2
46
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
17
425
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12
360