Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SAN PEDRO PASCUAL
 
Codi: 46010255
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MAESTRO GUERRERO, 3
PL: Val.
Telèfon:
963 85 68 08   
Fax:
963 84 73 94
E-Correu:
dirgen@sanpedropascual.net
Localitat:
46008 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
MISIONEROS SAGRADOS CORAZONES
39,47348
-0,392745
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
2
30
BATXILLERAT
6
210
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
146
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12
360